Kategorie: Wszystkie | Dobrzyń | Golub | Golub-Dobrzyń | Mapa | Pamiątki | Pocztówki | Starówka | Zamek
RSS
niedziela, 27 kwietnia 2008
Budowa mostu na Drwęcy 86/88
Geneza herbu Golubia i Dobrzynia
Powstanie herbu wiązało się ściśle z wprowadzeniem samorządu i założeniem kancelarii miejskiej. Kancelaria ta bowiem ze swojej strony potrzebowała do aktów pieczęci, a ta z kolei osobnego godła czyli herbu. Ponieważ okres nadawania miastom pomorskim samorządu przypadał głównie na czasy panowania Krzyżaków, stąd w herbach tych miast spotykamy często albo postać krzyżackiego rycerza,. albo krzyż jego Zakony. Podobnie jest z herbem miasta Golubia.
Początkowo herb komtura golubskiego miał w swej tarczy gołębia z podniesionymi do lotu skrzydłami, zwróconego w prawą stronę i dzierżącego w dziobie roślinę.
W XIV wieku przedstawiał on na czerwonym tle rycerza zakonnego, ubranego w długą szatę z rękami opartymi na mieczu, stojącego między dwoma pniami, na których z kolei siedziały gołębie. Tu zamiast krzyża zakonnego miała uzmysłowić miastu panowanie Zakonu.
Natomiast w czasach polskich, a konkretnie od połowy XV do połowy XVIII w. herb ten przedstawiał na srebrnym tle pachołka lub niewiastę trzymającą w prawej ręce złotego ptaka, którym najprawdopodobniej był gołąb.
Z kolei reskryptem z dnia 26-08-1896 roku miasto otrzymało nowy herb zaborczy, który nawiązując do czasów krzyżackich przedstawiał na czerwonym tle rycerza z odkrytą głów, ubranego w srebrny pancerz nakryty białym płaszczem z czarnym krzyżem na piersiach, z rękami opartymi o złota rękojeść miecz. Natomiast po jego dwóch stronach na żółtych pniach drzewa z poobcinanymi gałązkami spoczywały dwa białe gołębie. herb został zatwierdzony przez Wilhelma II i przetrwał do wybuchu II wojny Światowej, mimo, że władze miasta w okresie międzywojennym czyniły usilne starania o zmianę herbu.
Obecnie miasto wróciło w zasadzie do herbu używanego za dawnych czasów polskich, chodź z pewnymi zmianami. Herb Golubia-Dobrzynia przedstawia świętą ubraną w białą szatę ze złotą aureolą. Znajduje się ona na czerwonym tle, a w rękach trzyma srebrny miecz. Po jej prawej i lewej stronie są gołębie, które siedzą na pniach drzew. Każdy pień ma po trzy sęki.

 

Notatka z książki ,,Golub na przestrzeni dziejów" opracował i wydał w 1939 roku Artur Reiske - burmistrz

piątek, 18 kwietnia 2008
Ważne daty w dziejach Golubia-Dobrzynia

* Ok. 6000 r.p.n.e. – pierwsze ślady obozowisk ludzkich (okolice Węgierska)

* XIII-XIVw. – budowa kościoła w Golubiu

* 1222r. – pierwsza wzmianka o Kowalewie Pomorskim w dokumencie, w którym książę mazowiecki Konrad nadaje biskupowi pruskiemu Chrystianowi posiadłości ziemi chełmińskiej

* ok. 1250r. – pierwsza wzmianka o Ciechocinie

* ok. 1258r. – nadanie Ciechocina biskupowi włocławskiemu

* 1275r. – Kowalewo Pomorskie otrzymuje prawa miejskie

* 1286-1300r. – budowa prezbiterium kościoła golubskiego

* ok. 1293r. nadanie praw miejskich Golubiowi

* 1296-1309r. – budowa zamku Golubskiego

* I poł. XIV w. – budowa kościoła w Radominie

* 1320-1350r. – dobudowa prezbiterium i wieży przy kościele w Golubiu

* 1322r. – pierwsza wzmianka o Radominie

* ok. 1402r. – zakończenie budowy kościoła w Płonnem Pieczęć komtura Golubskiego Seal of the former Grand Master of Golub 1410r. – zajęcie Golubia i Kowalewa przez oddziały Władysława Jagiełły

20-26.08.1422r. – „wojna golubska”

*od 1454r. – Golub siedzibą starostów królewskich

*1605r. – akt erekcyjny zapoczątkowujący budowę kościoła w Oborach

* 1611-1625r. – okres władania oraz przebudowy Zamku Golubskiego przez Annę Wazównę

* 1623r. – pobyt króla Zygmunta III Wazy w Golubiu

* 1684r. – Zygmunt Działyński wojewoda kaliski obdarowuje Dobrzyń przywilejami nadając mu nazwę Przedmieścia Golubskiego

* 1689r. – wieża kościelna kościoła golubskiego zostaje zniszczona przez piorun * 1737r. – oddanie (obecnego) kościoła w Dulsku

* 1741 – 1753r. – budowa klasztoru w Oborach

* 1789r. – nadanie praw miejskich Dobrzyniowi

* 1806 – 1807r. – stacjonowanie wojsk napoleońskich w Golubiu

* 1824 i 1825r. – pobyt Fryderyka Chopina w Szafarki

* 1886r. – dobudowanie wieży przy kościele w Dobrzyniu

* 1899r. oddanie Szkoły Podstawowej w Golubiu

* 1900r. – budowa na terenie obecnego powiatu linii kolejowej łączącej Brodnicę z Bydgoszczą

* 1909r. – budowa Zboru Ewangelickiego w Golubiu

* 1948r. – utworzenie biblioteki publicznej w Golubiu

* 25.09.1949r. – utworzenie w Szafarki Izby Pamięci Fryderyka Chopina

* 05.05.1951r. – połączenie Golubia i Dobrzynia w jeden organizm miejski

* 01.01.1956 – 31.05.1975r. – Golub-Dobrzyń siedzibą powiatu

* 1959 – 1969 r. – odbudowa Zamku Golubskiego

* 1962r. – oddanie do użytku budynku dzisiejszego Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu – Dobrzyniu

* 10.09.1988r. – utworzenie w Szafarki Ośrodka Kultury im. Fryderyka Chopina

* 01.01.1999r. – powstanie Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego

* 07.2001r. – wizyta Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w Golubiu – Dobrzyniu

* 05.2003r. – oddanie do użytku nowej siedziby Państwowej Straży Pożarnej

 

Notatka pochodzi ze strony powiatu Golubia-Dobrzynia 

niedziela, 06 kwietnia 2008
Szkoła Podstawowa i Dom Kultury
Dom Kultury przy ul. Hallera z początku XX wieku
Szkoła Podstawowa nr 1 z kończ XIX wieku przy ul. Zamkowej
18:05, walerina , Golub
Link Komentarze (3) »
środa, 02 kwietnia 2008
 
Nieistniejący już cmentarz Choleryczny, który był za murem Sądu Rejonowego w Golubiu dziś w tym miejscu jest polna droga.
 
 
Teraz.
 
18:46, walerina , Golub
Link Komentarze (2) »
wtorek, 01 kwietnia 2008
18:58, walerina , Golub
Link Dodaj komentarz »
O autorze
trwa inicjalizacja, prosze czekac,
trwa inicjalizacja, prosze czekac...